އަންގާރަ20201020

އާކުރެވުނީ: 08:43:52

ނަބީބޭކަލުން

އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް ... އެންމެންގެ ބައްޕަ

adam2ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައި، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ތިބި، ހުރިހާ އިންސާނުންނަކީ ވެސް އެއް ބައްޕައަކާއި އެއް މަންމައެއްގެ ދަރިންނެވެ. އެއީ ''އާދަމްގެފާނު'' އަދި ''ޙައްވާގެފާނު'' އެވެ.

އާދަމްގެފާނަކީ މާތް ﷲ އުފެއްދެވި އެންމެ ފުރަތަމަ މަޚްލޫޤެއް ނޫނެވެ. އާދަމުގެފާނަށް ވުރެ ކުރިން، މާތް ﷲ، އުޑުތަކާއި ބިންތަކާއި މަލައިކަތުންނާއި ޖިންނީން އުފެއްދެވިއެވެ. ﷲ މަލާއިކަތުން ހައްދަވާފައި ވަނީ ނޫރުންނެވެ. ޖިންނީން އުފެއްދެވީ އަލިފާނުންނެވެ.

ތަފްޞީލު...ޞިއްޙަތު

ޞިއްޙަތު
ބަނޑަށް ފުރަތަމަ ތިންމަހުގައި ނިދާއިރު ދިމާވާ ބައެއް އުދަގޫތައް

ދީނާއިދުނިޔެ

ދީނާއިދުނިޔެ
އިސްލާމްދީނުގައި ޙަލާލާއި ޙަރާމް: ފޮޓޯގްރަފީ ޞޫރަ

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް

އަދަބާއި ޘަޤާފަތް
މި ހިނދުކޮޅު ކަލާޔާއެކު ހިއްސާކޮށްލެވޭނެ ނަމައެވެ.

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު

ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނު
ދީނާއި ސިޔާސަތުވަކިކުރުން - ޝަރުޢީ ނަޒަރަކުން

ޢިލްމު

ޢިލްމު
ތޮޅުމަކީ ސަމާސާއެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެ ނުރައްކާތެރި ކަމެކެވެ.