ނަބީބޭކަލުން އިތުބާރުހުރި ދީނީ މަޢްލޫމާތު، ޞިއްޙަތު، ޚަބަރު، އަދަބާއި ޘަޤާފަތް، ތަޢްލީމް، ޢާއިލާ، ކުޑަކުދިން، ޚިޔާލު އަދި މިނޫންވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުގެ ލިޔުންތައް ، މި ސައިޓުން ވިދާޅުވެވޭނެ http://www.kavaasaa.com/kudakudhin/nabee-beykalun/ Tue, 30 Jun 2020 01:00:24 +0200 Joomla! - Open Source Content Management en-gb އާދަމް ޢަލައިހިއްސަލާމް ... އެންމެންގެ ބައްޕަ http://www.kavaasaa.com/kudakudhin/nabee-beykalun/adam-gefaanu-enmenge-bappa.html http://www.kavaasaa.com/kudakudhin/nabee-beykalun/adam-gefaanu-enmenge-bappa.html

adam2ހުރިހާ ޒަމާނެއްގައި، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ތިބި، ހުރިހާ އިންސާނުންނަކީ ވެސް އެއް ބައްޕައަކާއި އެއް މަންމައެއްގެ ދަރިންނެވެ. އެއީ ''އާދަމްގެފާނު'' އަދި ''ޙައްވާގެފާނު'' އެވެ.

އާދަމްގެފާނަކީ މާތް ﷲ އުފެއްދެވި އެންމެ ފުރަތަމަ މަޚްލޫޤެއް ނޫނެވެ. އާދަމުގެފާނަށް ވުރެ ކުރިން، މާތް ﷲ، އުޑުތަކާއި ބިންތަކާއި މަލައިކަތުންނާއި ޖިންނީން އުފެއްދެވިއެވެ. ﷲ މަލާއިކަތުން ހައްދަވާފައި ވަނީ ނޫރުންނެވެ. ޖިންނީން އުފެއްދެވީ އަލިފާނުންނެވެ.

]]>
info@kavaasaa.com (އިސްމާޢީލް ނާޖީ) ނަބީބޭކަލުން Sun, 16 Apr 2006 08:39:46 +0200